finistere.se

Övrigt

Försäkringskassan synas i media

Försäkringskassan kritiserasTyvärr är det inte många man träffar på som har ett gott ord att säga om Försäkringskassan. Systemet fungerar dåligt helt enkelt och detta har på senare tid även uppmärksammats stort i media. Mediastormen mot Försäkringskassan startade när en kvinna avled inne på en offentlig handikapptoalett. Hennes handläggare hade inte beviljat henne rätt till assistans i den utsträckning hon hade ansökt om vilket sen visade sig bli direkt livsavgörande för kvinnan. Det tragiska dödsfallet visade tydligt hur Försäkringskassans beslut hade en avgörande betydelse för kvinnans säkerhet och välmående.

Efter att nyheten kom ut har Aftonbladet publicerat flera artiklar i ämnet och rapporterat om problemen med Försäkringskassan. Bland annat är handläggningstiderna långa, det är svårt att få byta handläggare och det dras ner på assistansstöd. Det är en mycket dyster bild av myndigheten som målas upp i media.

Anledningen till de hårda bedömningarna som leder till sämre assistansstöd för många funktionshindrade uppges vara två domar i Förvaltningsrätten. I domarna slås det fast vad som anses vara grundläggande behov och inte och detta utgår Försäkringskassan ifrån när de gör sina bedömningar.

Jag vill verkligen poängtera att jag inte riktar någon kritik mot handläggarna på Försäkringskassan. En del anställda mår själva dåligt över att regelverket är så stramt eller att arbetssituationen är så hårt pressad. De flesta gör så gott de kan utifrån de förutsättningar de har. Myndighetens problem ligger på ett mycket högre plan. Dels handlar det om lagen, vad ska anses vara grundläggande behov och inte? Som det ser ut nu verkar inte lagen stämma överens med allmänhetens syn på mänskliga behov och ett värdigt liv. För det andra verkar det finnas ett strukturellt problem som ligger bakom de långa handläggningstiderna. Dessa måste man också komma till rätta med.

När jag läser om problemen med Försäkringskassan tänker jag på Bodil Malmsten. Hon hade själv problem med Försäkringskassan, något hon nämner i sin bok Priset på vatten i Finistère, där hon skriver att problemen med Försäkringskassan fick henne att flytta utomlands. På ett ställe i boken skriver hon såhär om sin upplevelse:

”Efter att i hela mitt liv ha försvarat det gemensamma mot de alltmer allenarådande marknadsfundamentalisterna fick jag en erfarenhet rakt ur extremhögerns partiprogram. Jag hade råkat få ett funktionshinder och bli beroende av hjälp – bli inte det. Att Försäkringskassan kallas Förnedringskassan är inget skämt, så går det till.” Ur Priset på vatten i Finistère av Bodil Malmsten.

Tre välformulerade meningar som säger det många runt om i landet känner. Detta är inte heller enda boken som Bodil Malmsten skriver om Försäkringskassan. I boken För att lämna röstmeddelande: Tryck stjärna har en av karaktärerna i boken också problem med Försäkringskassan, men mer om den boken i ett annat inlägg.

Att bristerna och problemen med Försäkringskassan nu lyfts fram i rampljuset är jättebra. Enligt mig måste vi få en lagstiftning vad gäller rätt till stöd och hjälp som stämmer överens med det allmänna medvetandet. Förhoppningsvis kan det komma en förändring. För en del är det tyvärr redan försent, men för många skulle det vara till stor hjälp och till och med livsavgörande.

Nyligen läste jag dock denna dystra nyhet om sjukpenning, så det verkar ju inte som att utvecklingen går åt rätt håll utan snarare åt helt fel. Känner mig oroad för framtiden. Att öppna tidningen och läsa om allt elände i världen och här hemma gör en deprimerad. Men man måste ju läsa, annars vet man ju inte vad som händer och kan jobba för en förändring.