Bodil Malmsten

Äldreomsorgen i Stockholm, Sverige, nu


Brev uppifrån hemtjänsthierarkin.

Hej!

Vi talades vid tidigare i veckan om ditt önskemål att få dammsugning av mattor en gång i veckan. Jag har talat med din biståndshandläggare ... och on vill gärna ha ansökan av dig för att kunna fata ett beslut. Jag skickar en ansökningsblankett till dig där du fyller i vad du vill ansöka om samt varför hjälpen behövs.
Du kan också välja att anlita din hemtjänst via tilläggsinsatser (rut-avdrag) Tala med enhetschef ... för mer information.

Jag får blanketten, ANSÖKAN ENLIGT SoL
(socialtjänstlagen) men jag tänker inte fylla i den. Hellre dammsuger jag mattorna med den lilla handdammsugaren som jag använde för att städa bilen under den lyckligt omoraliska tid när jag hade bil.

Städning av hemtjänsten - det går att få bara var fjortonde dag. Städning "det är var fjortonde dag" upprepas det uppifrån och ner.
Att jag, när jag kunde, städade en gång i veckan är inte relevant för socialtjänsten där veckostädning inte finns. Jag är beroende av det före detta samhället där bara byråkratin är kvar.
Städning - det är bara var fjortonde dag.
Städning - det är var fjortonde dag.
Se twitter@BodilMalmsten den 27 aug.

Inlagd 2015-08-20, kl 15:41 | Verkligheten

Bodil

Köp! »Så gör jag: Konsten att skriva«

Omslag

Köp! »Och en månad går fortare nu än ett hjärtslag«

Omslag

ENLIGT BODIL MALMSTEN
www.bodilmalmsten.se

Kategorier
Sök den här bloggen

Statistik

Den här bloggen har för närvarande 2722 inlägg i 47 kategorier.